tisdag 26 oktober 2010

Skriv på det världsomspännande uppropet för skydd av den biologiska mångfalden

Det här var minsann ett ambitiöst upprop. Man vill skydda hela 20% av jordens yta från rovdrift.
Anledningen är att i runda slängar en tredjedel av jordens alla arter just nu hotas av utrotning. Skriv på här...


Mvh:
Johannes

onsdag 20 oktober 2010

Carlgrens olämplighet.

I SVD 18 okt får Andreas Carlgren, vår miljöminister, kritik från professor Robert Nilsson, Professor i toxikologi och koordinator för flera forskningsprojekt i EU. Han skriver:

"Nu får den svenska regeringen åter stå till svars inför EUs Miljödirektorat för brott mot EU:s bindande Art- och Habitatdirektiv artikel 12 och 16. Enligt artikel 12 är det förbjudet att fånga, döda eller störa
arter listade i bilaga 4 av detta direktiv, vilket bl.a.innefattar björn, lodjur och varg. Carlgrens departement har totalt misslyckat att förklara hur det kan komma sig att betydligt mer tättbefolkade länder som Italien,
Grekland och Rumänien - även inom områden med betydande fåravel  - anser sig kunna härbärgera en betydligt större vargpopulation än de ynka 210 individerna inom Sverige, vilket enligt kompetent expertis inte garanterar en livskraftig population. 1986 beslutade regeringen att avskilja miljöfrågorna från
jordbruksdepartementet och inrätta ett nytt miljö- och energidepartement (numer miljödepartementet.) I vissa avseende kom emellertid denna reform att fjärma verksamheten från den verklighet vi lever i. Att chefen för ett regeringsdepartement inte nödvändigtvis behöver ha djupare sakkunskaper inom det ansvarsområde han eller hon har att förvalta, måste av olika skäl accepteras.Däremot är det viktigt, att departementschefen stödjer sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Miljöminister Andreas Carlgren är ett avskräckande exempel på motsatsen, där detta statsråd dessutom nonchalerar viktiga delar av
departementets huvuduppgifter."

För oss som följer Carlgrens arbete var det här ingen skräll.
Under Carlgrens fasta ledning har miljöpolitiken för första gången hundra år tagit ett rejält, men bestämt, steg bakåt. 1800 hotade eller missgynnade arter knutna till de skogliga ekosystemen kan efter bara fyra år av Carlgrenism av ändringar och försämringar i skyddet se fram emot ett tämligen säkert utdöende om politiken fortsätter att skötas på nuvarande sätt. Glöm bilden av Sverige som de djupa skogarnas och myternas land - välkomna radplanterade granåkrar indelade i 700-metersskiften mellan avverkningsvägarna (detta är industrins vision och epitetet Industriminister skulle passa Carlgren bättre).
Förändringen i Strandskyddet, som väl de flesta känner till, är inte bara ett hot mot själva vatten-land-ekologin utan också en ganska orosam inskränkning i Allemansrätten. I Carlgrens framtid kan det vara svårt att fritt ströva längs en svensk sjöstrand, helt enkelt eftersom man riskerar att knalla upp på någons gårdsplan - vilken ju inte omfattas av Allemansrätten.

Så, tack Andreas för att du förstört allt det jag och mina vänner, mina föräldrar och deras far/morföräldrar kämpat för under 100 års tid. Tack.

//Johannes Söderqvist

lördag 16 oktober 2010

Peak Oil - föreläsning

Richard Heinberg är en av världens främsta Peak Oil informatörer, tillika mycket kunnig i klimatfrågan. Senior Fellow på the Post Carbon Institute i Kalifornien, USA.
Här ger han en strålande bra föreläsning om vår tid och Civilisationen som fenomen.
Rekommenderas varmt.

http://www.youtube.com/watch?v=gflv7j15fgc&feature=related

Mvh:
Johannes

torsdag 14 oktober 2010

Skutan kantrar?

Von Clausewitz säger att krig är en fortsättning på politik, med andra medel. I såna fall är ekonomi en fortsättning av energi, med andra medel. Utan energi att försörja våra ekonomiska system; inget ekonomiskt system! År 2005 toppade världens oljeproduktion. År 2008 gick EIA (Energy Information Administration, som är USA' nationella energiinformationsorgan) ut med en rapport om att vi sedan år 2005 hade en 9% oljebrist i världen. Strax därefter kom den ekonomiska krisen - den värsta i vår tid. Nu säger man, antagligen efter att ha fått skäll från högre ort, att det finns tillräckligt med olja för att förse vårt globala samhälle med vad det behöver i ytterligare trettio år. Min egen gissning är att EIA ändrat sina uppgifter då bara rapporter av det här slaget kan få hela världsmarknaden att skakas i sina grundvalar.

Det finns ett begrepp inom Peak Oil-diskussionen som heter The Bumpy Plateau. Med skakigheten på denna platå avses oljans pris-tillgångskurva. När världen nått toppen av oljeutvinningen- vilket vi nu alltså gjort - så kommer kriser komma stöt i stöt: Tillgången på olja minskar när investeringstakten är hög vilket utlöser en kris. Denna kris får till följd att investerinagrna avtar och ett litet oljelager kan byggas upp. Detta lager tar dock slut fort så snart ekonomin börjar komma på fötter och investeringarna sätter fart igen. För varje gång kurvan "bumpar" upp och ner blir oljelagret mindre och mindre. Denna platå har vi alltså antagligen befunnit oss på sedan 2005. (Kenneth S. Deffeyes är en av de som hävdat år 2005 som toppningsåret.) (*Fotnot:1)

Redan för flera år sedan förutspådde Peak Oil-aktivisten Mike Ruppert (och flera andra) att vi år 2010 skulle nå platåns kant, varefter det definitiva fallet nedåt infinner sig. En av dessa "flera andra" är den gamle oljegeologen Dale Allen Pfieffer som år 2004 i princip förutspådde den ekonomiska krisen år 2008, minskningstakten och att vi i år (2010) skulle befinna oss vid brytningspunkten då tillgångskurvan börjar gå nedåt medan efterfrågans- och priskurvorna fortsätter uppåt. Oil Shortages Look Certain by 2007.

En av de forskare som sysslat med Peak Oil och vilka konsekvenser det kommer få för mänskligheten är Richard C. Duncan (artikel om honom på Wikipedia) som tagit fram den kontroversiella Olduvai teorin - eller The Olduvai Theory, som den heter på engelska - vilken i korthet går ut på att oljeanvändningen i världen per capita toppade runt mitten av 1970-talet och sedan dess har fallit (de fattiga, som blivit fler, använder idag mindre olja/individ än de gjorde år 1970). Enligt Duncan korrelerar allt det som vi vant oss vid att kalla civilisation med graden av vår energianvändning. Alltså: utan olja stannar allt. Om vi föreställer oss den Industriella Civilisationen som en sinuskurva som går upp och upp allt eftersom vi utvinner mer och mer energi, för att därefter, när energidepåerna börjar sina, faller. I kurvan kan vi också tänka in all teknik, sjukvård, modernt jordbruk o.s.v. Allt detta kommer också att följa kurvan ner och vi hamnar enligt Duncan i en post-industriell stenålder. 

När vi på nyheterna hör att krisen verkar inte vara över så är detta egentligen en förvarning om att oljepriserna antagligen är på väg uppåt igen (år 2008 vid krisens inledande fas var de uppe i 140 USD/fat) (*Fotnot:2).

Energitillgången påverkar ALLT i vårt samhälle. Vid oljebrist kan alltså nästan vad som helst hända: Köerna på sjukhusen kan bli längre på grund av en hel mängd seriereaktioner som det kan vara väldigt svårt att ens se början på, men som någonstans beror på att någon har energibrist. Varor på hyllan i kvartersbutiken kan plötsligt saknas då det kanske i leverantörens hemland råkar vara brist just då. Våra politiker (varav de allra flesta har en ganska bra bild av vad det är som är på väg att hända) kan plötsligt gå ut och ropa på hårdare tag mot arbetslösa, då de i desperation gör vad de kan för att hålla tillväxten igång med sina alltför konventionella verktyg. Vi kan förvänta oss mycket hårdare tag och nedskärningar (som inte har ett dugg med invandringen att göra) framöver.


Mvh:
Johannes


FOTNÖTTER:
1. Att vi befinner oss på en platå är ett obestridligt faktum; det är bara att titta på kurvorna för oljeutvinningen i världen så ser man det. Frågan är om vi är på den sista platån. Mycket tyder på det då efterfrågan ökar men oljebolagen verkar oförmögna att tillfredställa denna.

2. Den senaste tiden har oljepriset börjat stiga igen. Just i detta nu ligger de strax under 90 USD/fatet90 USD/fatet.

fredag 8 oktober 2010

VALUTAFÖRSVAGNING

Ja, hej och välkomna till min nya blogg.
Jag vet inte vad som hände med den gamla, http://gillsteneskogen.blogspot.com/, jag kunde inte komma åt de längre i alla fall.

Ok, jag går ut stenhårt med lite uppdateringar sen sist:

Anledningen till att jag inte bloggat på så länge är att jag håller på att skriva en civilisationskritisk bok - som i dagsläget saknar arbetsnamn - och att all min tid varit uppknuten kring detta. De av er som skulle vilja se att denna bok kom ut i fysisk form får gärna maila mig. Det kan vara av stor nytta för mig i förhandlingar med ett förlag att redan i förväg ha ett gäng köpare: angbraten1@gmail.com

Jaha, det var reklamen för mig själv det; över till viktigare grejer.

Som de flesta av er som följt min eller någon annan Peak Oil-debattörs bloggar eller nyhetsbrev vet så står vi - den Industriella Civilisationen - inför en oantagbar utmaning, i form av krympande energidepåer. Jag ska inte tråka ut er med enorma utläggningar om Oljetoppen/Peak Oil i denna text (för den som inte vet vad detta begrepp är hänvisar jag till min gamla blogg eller till någon av de länkar och filmer som jag lagt upp längst ned i detta inlägg), utan går istället rakt på sak: USA's byrå för energifrågor har tillkännagivit att en faktisk minskning av råolja i världen, ända sedan 2005, är ett faktum. Det var när detta offentliggjordes sommaren år 2008 som den senaste finanskris kom. Priet på råolja var ett tag uppe i 140 dollar per fat, vilket gör fortsatt tillväxt väldigt komplicerad. Deutche Bank har uppskattat att när råoljepriserna når 200 USD/fat så impolderar världsekonomin.
Situationerna vi ser i Grekland, England, Spanien m.fl. länder är egentligen i slutändan inget annat än energibrist: D.v.s: en evig tillförsel av billig energi behövs för att kunna hålla en skuldsatts ekonomis tillväxt igång och när denna energi blir för dyr så skiter det sig helt enkelt. Kinas starkt växande ekonomi är, enligt Michael Ruppert (en av USA's främsta Peak Oil forskare) den sista bubbla som i praktiken håller hela världsmarknaden flytande.
Personligen tror jag inte att vi kommer att få höra så värst mycket om denna kommande - för mänskligheten enorma - kris på nyheterna (våra politiker talar t.ex: mycket om Peak Oil internt men inte alls utåt). Nej, vi måste istället nu snabbt lära oss att läsa, och lyssna, mellan raderna. Efterhand som Systemet kommer att försöka försvara sig självt ekonomiskt så kommer också en mängd drastiska nedskärningar att ske. Men det räcker inte där; devalveringar och valutaförsvar av alla tänkbara sorter blir en realitet.

Igår kunde vi t.ex. höra på nyheterna om att flera länder, däribland USA, försöker påverka den kinesiska valutan för att göra sina egna valutor mer attraktiva. För att försvara sig mot yuen:en så vill man sänka värdet på sin egen valuta.

Se dessa:
http://www.youtube.com/watch?v=Evluem1X0lc
http://www.youtube.com/watch?v=dWJV0E-9ItI
http://www.youtube.com/watch?v=ybRz91eimTg

Läs dessa:
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html
http://www.baff.info/rapporter/Rapport%20Efter%20Oljetoppen.pdf