tisdag 11 oktober 2011

Världens problem lösta.

Människan är schysst, människan är bra. Ändå ser vår framtid så mörk ut, med gigantiska globala problem kopplade till ekologin, energin och ekonomin. Forskare, författare och förståsigpåare spår att våra samhällen kommer störta sig själva ner i en väldigt rå och osympatisk form av anarki. Att när ekonomin kollapsar till följd av de stigande energipriserna kommer "each man on his own" att bli hela lagen. Som extra krydda på det hela kommer den globala klimatförändringen att göra livet extra surt för oss alla och skapa enorma folkomflyttningar, med väpnade konflikter som följd. Jämställdhet mellan individer, kön, olika sexuella läggningar etcetera kommer att få stryka på foten...

Då är det bra att känna till att vi människor egentligen redan löst alla problem. Inte samtidigt, inte i samma samhälle eller ens på samma kontinent, men vi har bevisat att alla problem går att lösa på ett konstruktivt utjämnande sätt. De folkgrupper i Amazonasområdet som lyckades göra sina jordar bördigare och bördigare, med hjälp av träkolsanrikning, år efter år, under en period på nära 2000 år, verkar inte ha haft några problem med livsmedelsförsörjningen. Hur jämställda deras samhällen var vet vi ganska lite om, men de löste i alla fall ett av den mänskliga historiens ständigt återkommande problem. I norra Amerika har det funnit vissa stammar som inte hade någonting emot homosexualitet. Bögar och flator fick till och med skapa sina egna "lodges". Här i Europa verkar vi under förhistorien av allt att döma ha levt i väldigt jämställda samhällen: Kvinnor och män begrovs i likadana gravar, och det finns väldigt få - om ens några - riktiga bevis för våld mellan könen. När det gäller ägande och sociala klasser (som ju går att koppla till varandra) så är det i princip helt okända begrepp under större delen av vår existens som människor. Ja, till och med för alla de olika sorters människor som faktiskt existerat - utom just för den senaste lilla grisblinkens imperiebyggande Homo sapiens.

Alla problem är lösta. Det enda vi skulle behöva göra är att låta oss inspireras av alla dessa andra folk. Naturligtvis medför detta ett erkännande att vi i  det 21:a århundradet kanske inte på alla punkter är de mest upplysta varelser som någonsin levat. Det skulle medföra ett slut på klasser, kapitalism, socialism, liberalism, centrum och periferi och på vår syn av oss själva som överordnade allting annat. Men, skulle det inte kunna vara värt det?


//J.

Glöm inte att beställa ett ex. av min bok Kungen är död - leve de ofödda barnen. det är bara att gå in på mitt förlag Norlén & Slottner's hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar