måndag 1 oktober 2012

Svenska FSC + ornitologiska föreningen = grönmålning.

Trogna läsare känner sedan länge till mina tankar om svenska FSC (Forest Stewardship Council) - att de inte är så speciellt höga. En del har säkert dessutom hört på P1 de senaste veckorna om hur illa det står till med detta skogsbrukets "kravmärke".

Det har konstaterats att 30 % av alla FSC-certifierade hyggen bryter mot FSC:s egna regler. Det huggs för mycket, på fel sätt, det blir djupa körskador, huggning av skog med så höga miljövärden att den aldrig skulle avverkningsanmälts, man avverkar inne i naturresrevat och försöker röja undan spåren, eller (som skedde här hemmavid för inte så länge sedan) man hugger helt enkelt fel skog etc, etc. Det tål också att nämnas att ingen kollar upp alla FSC-hyggen som görs, så procentsatsen är antagligen högre än 30%.

Enligt FSC så ska även industrin visa social hänsyn. Dvs. att om de boende i ett område där det ska avverkas klagar, så ska man ta med detta i beräkningen och, ja VISA social hänsyn - inte som nu  bara snacka om att man lyssnar för att sedan skita i allt som sagts.

Vidare så har man på de kontrollerade hyggena bara kollat om bolaget farit för hårt fram mot miljön. Men så många som 50% (eller troligen fler) av alla de fornlämningar som finns i våra skogar har blivit skadade av skogsindustrin. Många av dessa skador återfinns på FSC-hyggen.

Men den kanske tyngst vägande kanonkulan i FSC-båtens skrov är nog att certifieringen som helhet suger. Ja, även om regelverket verkligen följdes till punkt och pricka så skulle t.ex. ändå bara 5 % av skogen sparas på varje hygge - att jämföras med de 20% som de ledande forskarna i Sverige anser måste sparas för att kunna bevara den biologiska mångfalden (eller för all del de 17% som Sverige förbundit sig att spara i och med Nagoya-avtalet).

Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet Jordens Vänner har redan lämnat FSC-samarbetet, då de inte längre kan stå för att subventionera certifieringen. Med all rätt eftersom det bara kan tolkas som grönmålning att stanna kvar. De två föreningar som fortfarande sitter med vid industrins bord är WWF och Sveriges ornitologiska förening. WWF hyser jag inga högre tankar om. De sitter även med vid andra bord och subventionerar jätteindustrier. Som t.ex IKEA's urskogsavverkningar i Ryssland och Monsantos GMO-grödor och besprutningsmedel. Att Ornitologiska föreningen däremot sitter kvar är mig ett verkligt huvudbry.

Ok, jag förstår att de antagligen anser att "det är bättre att vara med vid förhandlingarna än att stå utanför"; att de inte alls är nöjda, men hoppas på något bättre. Jag förstår att de vill väl. Men vad jag inte förstår att att de inte fattar att så länge de stannar i samarbetet så hjälper de en hel industrisektor (den tyngsta, mest energislukande och miljöförstörande i Sverige) att behålla en bisarr miljöprofil. Jag förstår inte att inte de fattar att de utnyttjas, djupt cyniskt, av denna industri - ja, att de faktiskt grönmålar företag som Stora Enso, SCA och Holmen skog.

Sedan när är skogsavverkningar BRA för fågellivet?

Nej, snälla goa ornitologiska föreningen, lämna Svenska FSC idag.

//Johannes  

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar