lördag 30 mars 2013

Stora Enso visar återigen sitt rätta ansikte - hugger naturskog


Igår var en kompis till mig och granskade en gammal tallnaturskog där han i höstas hittade ett stort antal rödlistade arter som är beroende av gammelskogen. Området var då avverkningsplanerad av det miljöcertifierade bolaget StoraEnso. 

"Jag trodde i min enfald att de faktiskt tar hänsyn till naturen och lever upp till sina miljöambitioner och certifieringsregler som säger att man inte hugger skogar med höga naturvärden."


Igår var jag och granskade en gammal tallnaturskog där jag i höstas hittade ett stort antal rödlistade arter som är beroende av gammelskogen. Skogen var då avverkningsplanerad av det miljöcertifierade bolaget StoraEnso. Jag trodde i min enfald att de faktiskt tar hänsyn till naturen och lever upp till sina miljöambitioner och certifieringsregler som säger att man inte hugger skogar med höga naturvärden. Så här ser det ut när StoraEnso tolkar certifiering och biologiska värden. Detta trots att de kände till naturvärdena :-(
Man undrar när den svenska skogens ekologi ska få frid och ett egenvärde i att vara ett levande ekosystem istället för en virkesåker för någon att tjäna pengar på.Så här ser det ut när StoraEnso tolkar certifiering och biologiska värden. Detta trots att de kände till naturvärdena.
Man undrar när den svenska skogens ekologi ska få frid och ett egenvärde i att vara ett levande ekosystem istället för en virkesåker för någon att tjäna pengar på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar