fredag 11 januari 2013

KUNGEN ÄR DÖD - LEVE DE OFÖDDA BARNEN

Recension av Kungen är död - leve de ofödda barnen i Wermlandiana, som är Föreningen Värmlandslitteraturs medlemsblad. 

----------------------------------------------------------------------------
I baksidestexten presenteras boken med bl.a. följande ord: ”[Den] tjänar lika bra som introduktion för den som vill veta lite mer om världsekonomi olja, politik och historia, som den fungerar som en sammanfattande bok för redan frälsta samhällskritiker.” Och det är så sant som det är sagt, detta är en beskrivning av läget för världen som omfattar det mesta. Boken har varit en enda lång aha-upplevelse och även om jag inte vågar gå ed på allt är sant och rätt är allt mycket tänkvärt. Om miljön skriver han exempelvis: ”Utan medkänsla med hackspettarna, maskarna, örterna, jorden, luften, vattnet så kan vi lagstifta och snacka etik bäst vi vill…Utan medkänsla saknas allt incitament för att etik och lagar efterlevs och blir långlivade.”  Han avfärdar ett synnerligen älskat begrepp bland våra politiker, nämligen tillväxxt! Tillväxt är – som Bengt Söderberg framhållit, ”som att försöka släcka eld med bensin”. ”Det är ju”, tillägger författaren, ”tillväxten som skapat problemen i första rummet.” Världen står nu inför tre problemområden att ta itu med: Ekologin, energin och ekonomin. Den fantastiska förvandling världen undergått de senaste 150 åren är framför allt en konsekvens av upptäckten av den billiga energi, som heter gas och olja. I antiken var det slavarna som stod för den billiga energin! ”Människan har haft turern/oturen att hitta detta undangömda lager” (av fossil solinstrålning), skriver författaren, ”och med detta till hjälp har hon under en historisk sekund lyckats svälla ut över alla breddar.” Han tillägger lite senare i texten: ”Att i energiåtgång räknat är det industriella jordbruket det minst effektiva system för matframställning som någonsin existerat.” Författaren ”gissar” att runt 2030 kommer mänskligheten att använda lika lite energi per capita som omkring 1945. Han tror emellertid att det finns ett bra sätt att komma över energi på, nämligen genom småskalighet, att människor som har möjlighet till det bygger sina egna vindkraftverk verk o.s.v.
Mycket funnes värt att citera ur boken men låt mig till sist bara ta upp huvudfrågan. Hur har det kunnat gå så i stoll med världen och dess bebyggare?  Ja, om jag förstått rätt så är felet enligt Johannes Söderqvists mening klassamhället, som i sin tur är en följd av att kvinnorna fick överlämna makten eller åtminstone medinflytandet till männen, vilka tack vare den nya sortens samhälle som byggde på jordbruket blev blev en härskande klan, några av dem i alla fall. Civilisationen, ”som är krigets rätta namn”, får av författarens skulden till sakernas bedrövliga tillstånd. Civilisation är synonymt med en kultur, som har inneburit ett toppstyre av samhällena. Och Johannes Söderqvist kommer fram till att det är systemet” inte människan det är fel på.
Ja, detta är en högst innehållsrik bok och jag har här bara tagit med några viktiga punkter. Jag är dock inte benägen att dela hans åsikt om att den historiske Jesus aldrig existerat. Han är dock ovanligt väldokumenterad. Att han liksom många andra undergörare tillskrevs förmågan att uppstå från det döda, återuppväcka döda, göra vin till vatten, gå på vattnet, är inga direkta bevis för att han inte skulle ha funnits. En lyckad reflektion som fastnat i mitt huvud är författarens påpekande att en uppenbar skillnad mellan människan och djuren är att de senare skulle aldrig komma på idén eller kunna tända en brasa att samlas kring. Föreställ er ett gäng vargar samlade kring en öppen eld! Visst har man svårt att tänka sig det?
Läs boken, den är sannerligen infallsrik och det mesta är mer än bara spekulationer!


----------------------------------------------------------------------------

Om du vill kolla in min bok (Kungen är död - leve de ofödda barnen) ytterligare så kan du besöka förlaget Norlén & Slottner.

Om du diggar den här bloggen så kan du anmäla dig som prenumerant här i spalten till höger.

//JohannesInga kommentarer:

Skicka en kommentar