onsdag 6 juni 2012

Skogsdebatten i DN - forskare svarar

Ja, debatten fortsätter. För ett par veckor sedan kunde man i DN läsa Zarembas artikel om det svenska skogsmissbruket. Debatt väcktes. Tillväxtforskare vid SLU som propagerar för kalhyggesbruket svarade och skrev ner Zaremba. Nu äntligen har några andra forskare (sådana som faktiskt forskar på ekologi och inte på avkastning och tillväxt) skrivit ihop en svarsartikel. Se citatet nedan, eller läs hela artikeln HÄR.

"Ett vanligt fel som försvarare av kalhyggesbruket gör är att sätta likhetstecken mellan "tillväxt" och kolupptag och därmed också hävda att det “aktiva skogsbruket” är det absolut bästa för klimatet. Nu är det inte riktigt så enkelt. Endast en del av det utbyte av koldioxid som sker mellan ett skogsekosystem och atmosfären hamnar i “tillväxten” det vill säga som biomassa i trädstammarna. Och tyvärr har “decennier av forskning” till allra övervägande del handlat om att studera “tillväxt” och inte skogens totala utbyte av kol, vilket beror både på tillväxt (som lagrar koldioxid från luften) och nedbrytningen av organiska rester i marken (vilket har motsatt effekt)."

//J.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar