torsdag 23 december 2010

Dyr julskinka.

Jaha kära vänner. Julen är i princip här- Konsumtionen slår - som vanligt - alla tidigare rekord.
Samtidigt är oljepriset uppe och nosar på 95 USD fatet. I det här fallet kan det höga priset till viss del bero på en något onormalt stor efterfrågan på olja, då vi under själva julruschen naturligtvis förbrukar mer energi än vanligt. Kylan gör självfallet sitt till. Helt säkert att detta är hela förklaringen till det höga priset är det dock inte då en del analytiker talat om rädslan som finns på finansmarknaden att råoljefaten snart kan kosta över 100 USD.

Egentligen borde vi använda oss av termen energi mycket mer i energidebatten. Alltför ofta hör vi folk snacka om oljan. att den snart kommer bli för dyr att använda, och i nästa andetag pratas det om de alternativa energier som ska ersätta den. Som de flesta nu kanske börjar förstå så finns det för det första ingenting som kan ersätta oljan (*Fotnot 1), och  för det andra... borde vi inte istället för att dribbla hit och dit med siffror om råolja, etanol, biogas, el etc. - som om de vore skilda begrepp inom samhällsramen - börja tala om exakt hur mycket energi vi som grupp gör av med?
Energi är energi är energi, och när oljan blir för dyr så kommer vi kort och gott att uppleva ett bortfall i vår nettotillförsel av energi. Ja detta märks redan. Just nu importerar faktiskt Sverige mer el än någonsin, trots att kärnkraftsindustrin kör på för fullt. Vad kan detta bero på? 
Se det såhär: Vårt samhälle behöver en väldig massa olja, gas, etanol, biobränslen, ved, sol, vind, vatten och kärnkraft för att fungera på det sätt som det nu gör. Allt detta är olika energislag. De lämpar sig olika bra till olika användningsområden, men grovt räknat kan man både värma hus och förflytta sig med dem alla som bränslekälla. Om en av dessa, oljan (som är den enskilt viktigaste och dessutom oersättlig), försvinner, ja då kommer vi att uppleva en nettominskning hur mycket vi än vänder och vrider på problemet.


Lite mindre julskinka - eller kanske ingen.
Massor med julskinka - men sen inget kött på ett halvår.
Bara julskinka - och ett i övrigt vegetariskt och lokalproducerat julbord.
Kan man nöja sig med ETT julbord per år?
Finns det kanske rentav något bättre, godare och energismartare alternativ???
Det finns ENKLA mått och steg att ta varenda dag.

//J.FOTNOT:
1: Helmfrid: Globala Utmaningar 2009. Enligt denna rapport kan vi med biobränslen o. likn. idag bara ersätta ca: 8% av all den energi vi använder inom fordonssektorn. Detta förutsätter dessutom också att alla - hypotetiskt - avstår från att äta så att ALL mark kan användas till energiproduktion.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar