onsdag 26 juni 2013

OM, premiär för ny tidning.

Shit pommes - ekologisk - fritt. Äntligen kommer det en tidning på svenska helt vigd åt omställningsarbete.   För den oinvigde bör kanske specificeras att "omställning" i det här sammanhanget handlar om det väldiga skifte vi tvingas göra från ett samhälle i huvudsak drivet av fossila bränslen till ett annat mer uthålligt. Den här gräsrotsrörelsen är jättestor i länder som vi "miljömedvetna" svenskar ofta älskar att hata. I USA, för att inte tala om England, finns redan ett välväxt omställarcommunity där t.ex. lokala ekologiska bönder direktsamverkar med sina konsumenter, eller där folk går samman för att köpa solpaneler och vindkraftverk. Dessutom bedriver de en mycket livaktig debatt.

I Sverige där vi är så vana vid att staten fixar allt åt oss har hela debatten om detta lyst med sin frånvaro. Här handlar snarare allt istället om hur våra politiker ska lösa problemet åt oss. De flesta svenskar vet inte ens vad oljetoppen är, och är illa insatta i vad t.ex. klimatförändringarna kommer att leda till (även inom deras egen livstid).
   The Transition Movement, vilket är rörelsens ursprungliga namn, tog sig emellertid för några år sedan hit till Skandinavien, och nu får alltså den svenska gräsrotsdelen av denna numera världsomspännande folkrörelse sin första riktiga tidning. Värt att observera är också att tidningen inte ges ut av själva föreningen Omställning Sverige utan står helt oberoende.

Publikationens namn kommer vara OM - omställning, och den kommer att publiceras online med möjlighet för prenumeranter att göra en egen utskrift.

//J.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar