torsdag 7 augusti 2014

Våra små underjordiska hjältar


(Först publicerad i tidskriften OM-omställning.) 

Här i OM har vi under det senaste året fått lära oss en hel del om permakultur av den mycket kunniga Ylva Arvidsson. I hennes sista artikel fick vi t.ex. lära oss om varför det på de flesta ställen ganska tunna matjordslagret är av en så stor betydelse för livet på den här planeten – ja, att det faktiskt ärt helt avgörande för livet som sådant – och att vi människor därför gör klokt i att försöka bevara och bygga på detta, genom samarbete med markens organismer.

Men hur vet man egentligen om det där samarbetet fungerar? De flesta av oss, även de av oss som bott på landet under större delen av våra liv, vet idag mer om bilar, kläder, köksluckor och processad mat än om underjordens fauna. Ja, t.o.m. de flesta bönder och professionella odlare vet nuförtiden mer om sådana saker än om livet i matjordslagret. Så hur börjar man egentligen? Och när man väl gjort det, hur vet man att man är på rätt spår? Jo, det finns en avgörande art som man kan börja hålla utkik efter och som man gör klokt i att försöka gynna så mycket det går: daggmasken.

För att göra det enkelt för sig sådär i början innan man lärt sig hur jord fungerar så kan man säga att det som gynnar masken också gynnar jorden. Att arbeta för mycket mask är som en genväg runt all komplicerad jordvetenskap. Om antalet maskar i ens trädgård verkar växa, då vet man att man i stort sett är på rätt spår också vad gäller de flesta andra markorganismer.

Charles Darwin hyste vid sidan om sina evolutionsgrubblerier ett mycket stort intresse för daggmasken. Han sa t.o.m. att det är det för människan viktigaste djuret. Mot slutet av sitt liv, när han tröttnat på allt bråk som hans evolutionsteori satt igång verkar han ha ägnat större delen av sin tid åt just daggmasken. År 1881 kom hans sista bok "The formation of Vegetable Mould through the Action of Worms" ut.
Det var t.ex. Darwins maskforskande som löste frågan om varför fornlämningar sjunker ner i marken. Anledningen till att hörnstenar till sedan länge bortruttnade byggnader och gamla svärd och yxor allt som oftast återfinns under jorden stavas mask. De gräver nämligen gångar under de flesta föremål som läggs ovanpå marken och underminerar dem på så sätt. Dessutom skiter de också ofta ovanpå samma föremål och täcker dem på så vis med jord.

Men Darwin var inte på något vis först med att uppmärksamma den ”nedre bonden”. Man kan nog vara ganska säker på att romarna kände till dess välgörande effekter på jorden. Deras jordbruksmetoder, med organiserad växtföljd och inte minst kompostering tyder i alla fall på detta. Även grekerna - ”de gamla” - vet man med säkerhet var i alla fall till viss del införstådda med maskens livsuppehållande funktioner för jordarna. Aristoteles kallar dem för ”jordens inälvor”. Kleopatra, Egyptens sista regent och älskarinna till Julius Caesar heligförklarade masken, och införde t.o.m. ett förbud mot att föra ut maskar ur landet. Det som gjorde Darwins forskning om masken så viktig var snarare tiden då den ägde rum. Under 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet trodde nämligen en hel del människor att maskarna var en sorts ohyra som åt upp de odlade växternas rötter. Darwin bidrog egentligen enbart till att återskapa den äldre – vettigare – ”maskdebatten”.

Maskar lever på ruttnande delar av organiskt avfall. Eller egentligen lever de av de bakterier och förruttnelsekulturer som fått fäste på dessa avfallsdelar. De har precis som fåglar istället för en ordentlig mage en liten kräva fylld med mycket små stenar som mal ner växtdelarna, tills det blir en sorts gröt tjänlig som maskföda. Dessa små sandkorn mals med tiden ner och lämnar maskens kropp tillsammans med avföringen, vilket gör denna extremt rik på mineraler. Kisel, en av de viktigaste byggstenarna för våra växter, frigörs t.ex. alldeles av sig självt utan insatser från oss människor, om bara maskarna lämnas i ostörd ro.

På en enda kvadratmeter jord som inte packats ihop av traktorer, besprutats eller konstgödslats kan man – åtminstone i teorin - finna så många som 500 daggmaskar av olika arter – alla med sina egna små specialiseringar. Jämför man å andra sidan detta med antalet på s.k. ”rationellt” drivna jordbruksjordar så kan antalet där vara så lågt som 10 stycken per kv.m.
En enda mask kan på en enda höstmånad sätta i sig upp emot 70 vissnade löv som trillat ner och lagt sig på marken. Om jorden är frisk och stimulerad nog för att kunna rymma 500 maskar per kv.m. skulle det alltså - åtminstone i teorin – kunna röra sig om 35 000 blad per kvadratmeter och år. Detta kan ju naturligtvis vara av stor nytta för trädgårdsodlaren som kan räfsa över och täcka sina trädgårdsland med höstlöv; för att inte tala om fruktodlaren som bara behöver låta löven ligga kvar under sina äppelträd. Masken hjälper också i detta fall till att hålla träden friskare då den ju äter upp skorvens vinterbostäder. I utbyte mot löven får odlaren den mest högvärdiga gödsel man kan tänka sig – utan att behöva röra ett finger. Permakultur när det är som bäst.
Daggmaskens inre är som om allt detta inte vore nog att likna vid ett litet kemiskt laboratorium. Det spelar ingen roll om dess föda drar åt det sura eller basiska hållet. När spillningen till slut kommer ut bakvägen så är den Ph-neutral. Det är inte alltför mycket forskning gjord på daggmaskar, men detta faktum skulle faktiskt kunna betyda att kalkning i en permakultur med mycket daggmask blir överflödigt.

Men, tänker du kanske, maskar är ju så små. Deras inverkan på jorden kan väl ändå aldrig mäta sig med mänskliga storskaliga insatser. Fel, fel, fel, som Brasse Brännström sa. Om vi för att vara på den säkra sidan utgår från en ganska låg siffra om bara 50 maskar per kv.m. så kommer de att på ett år ha omsatt ungefär 50 ton avfall per hektar.
En lövmask väger ungefär ett gram (0,001 kg). Varje sådan individ producerar varje dygn sin egen vikt i gödsel. Låt oss sedan för att fortsätta att vara på den säkra sidan fortsätta att räkna lågt och tänka att dessa maskar enbart har 100 arbetsdagar om året. Ok, sedan tar vi 50 maskar per kvadratmeter gånger 10 000 kv.m. (alltså ett hektar): 0,001 kg x 50 st = 0,05 kg x 10 000 kv.m. = 500 kg x 100 dagar = 50 000 kg. Femtio ton!
När Darwin gjorde sina efterforskningar landade han på att maskarna på hans testytor varje år omsatte 2,92 kg per kvadratmeter och år. Alltså 29 200 kg per hektar och år. I det här mycket mer realistiska exemplet blir slutsumman alltså mycket lägre, men verkligen inte fy skam för en odlare.

Men förutom att producera den bästa gödsel man kan tänka sig så luckrar maskarna också upp jorden och gör den porös och genomsläpplig. Den verkar kunna känna av koldioxidkoncentrationen i jorden och söker sig uppåt då denna blir för hög, varvid den pressar unken luft och koldioxid framför sig och ut. När den sedan kryper ner igen fungerar den lite som en kolv i en pump och drar med sig frisk luft (syre) ner i jorden.
Maskar är ju beroende på art och ålder olika stora så det blir svårt att göra några exakta beräkningar, men om alla maskar på ovan nämnda hektar bestämde sig för att på en och samma gång krypa upp till ytan och sedan ner igen så skulle de i ett enda väldigt jordandetag utväxla någonstans mellan 10-20 kubikmeter luft. Det är en handling som inte så lätt låter sig göra ens med den allra modernaste jordbruksteknik.

För att uppnå det teoretiska och utopiska målet om 500 maskar per kv.m. som nämndes tidigare skulle man behöva i stort sett obegränsad tillgång till organiskt avfall, och detta skulle i sin tur skapa obalans i de omkringliggande områden som försåg våra åkrar och land med detta material, så detta är ingenting att ens sträva efter. Lagom är bäst. Inte heller fungerar 50 mask/hektar-teorin helt felfritt i verkligheten, då inte alla maskar väger ett gram, många blir sjuka, uppätna eller dör på något annat sätt, vissa sorters mask är större och har en lägre metabolism o.s.v. Men alldeles oavsett om vi någonsin kommer upp i 50 maskar per kv.m. så bör det nu ha framgått hur viktiga dessa små kryp verkligen är för vår matproduktion - för vår civilisation. Ja, det finns faktiskt forskare som har teorier om att somliga av människans högkulturer har fallit på grund av felaktig jordanvändning som fått maskarna att minska.

Det kanske är dags att revidera det gamla talesättet om hunden som människans bästa vän.

- Johannes Söderqvist  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar