torsdag 5 april 2012

Skydda skogen - Sveriges mest fantastiska förening

Jag är sedan flera år medlem i en av Sveriges mest fantastiska (om inte den mest fantastiska) föreningar, nämligen Skydda skogen. Vi jobbar med att rädda det som räddas kan av de få spillror av äldre svensk skog som finns kvar. För sanningen om situationen med den svenska skogen går helt på tvärs mot den allmänna bilden. Vårt land tillhör de sämsta i världen när det kommer till skydd av skog. Forskare har länge varnat för att vi håller på att hugga oss ner på en nivå under vad som är gångbart för den biologiska mångfalden, men från statens och industrins sida är det tyst - bortsett från avverkningsmullret.

En vanlig svensk missuppfattning är att vår typ av skog, till skillnad från regnskogarna, växer tillbaka efter att den kalavverkats och att allt därför är under kontroll här i landet, då man ju planterar nya granar eller tallar efter varje svenskt hygge. Detta är fel! Vad som i själva verket händer är att vi ser en ständig avskogning, samtidigt som vi har en väldig tillväxt på just gran och tall. Det är samma mönster som vi sett så ofta förr i historien; skogar faller för att bereda mark åt åkrar. Enda skillnaden är att på de moderna svenska åkrarna växer virke, istället för korn.
De lavar, svampar, mossor, insekter, kräldjur, fåglar, rovdjur och betande djur som är knutna till de gamla skogarna får det svårare och svårare. 2100 arter är idag hotade eller starkt missgynnade i det svenska skogsekosystemet (och forskare har varnat för att detta antal på sikt kan utökas till närmare 5000 om inget görs för att hindra rovdriften).

Det heter ju att man ska hålla rent på sin egen förstukvist innan man börjar baktala grannen, så kanske borde vi svenskar kräva förändring i det svenska skogs(miss)bruket innan vi kritiserar hur man gör på andra håll i världen. Om inte annat så skulle nog vår kritik ljuda starkare om vi levde som vi lärde.

Föreningen Skydda skogen är landets enda organisation som enbart driver skogsfrågan. Vi bedriver såväl framgångsrikt opinion som att vi handfast åker ut och får till ett skydd av en akut hotad skog. Föreningen lever på oerhört små medel - delvis på grund av att vi vägrar att ta emot sponsring från företag som ens kan ha en avlägsen koppling till skogsindustrin, eller som kräver någon form av motprestation. Allt för att kunna vara fria och äkta.

Det är helt fantastiskt vilka stordåd denna lilla förening åstadkommer med varenda krona som vi får in.

Som medlem ger du en röst åt gammelskogen och dess hotade växter och djur och bidrar till att ge föreningens verksamhet styrka. Du får rullande information om situationen för den svenska skogen. Du inbjuds även att delta i vårt kampanjarbete och till inventeringar, exkursioner, kurser och evenemang. Ditt stöd är oerhört viktigt, en förutsättning för att vi ska kunna få kraft att påverka beslutsfattare att skydda mer skog och skogsnäringen att förändra skogsbruket i en mer naturnära och miljövänlig riktning.

För att bli medlem sätter du in minst 100 kr på följande PG och skriver namn, adress och e-postadress.

Plusgiro: 504609-9

Vill du skänka en gåva till Skydda Skogen, skriv att beloppet avser en "gåva".

 Om du har fler frågor om Skydda skogen, om skogen eller industrin kan du bara kontakta mig: angbraten1{att}gmail.com


 Mvh:
Johannes 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar